کتاب های مدیر سایت

استاد راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

نام دانشجو

بازنگری طرح جامع کنترل آلودگی هوای تهران بزرگ با تأکید بر ذرات معلق و ارائه راهکارهای مدیریتی

مرجان اجتهادی

بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف،  فرصتها و تهدیدهای اجرای معاهده اصول جنگل در جنگلهای شمال کشور و ارائه راهکارهای مدیریتی آن

امیر مافی

تأثیر توسعه شهری بر روند آلودگی صوتی در منطقه یک تهران و ارائه راهکارهای مدیریتی برای بهبود شرایط

مهسا صفری پور

تاثيرات (فرصت ها و تهديدها)جهاني شدن برمحيط زيست

سید عظیم هاشمی

بررسي مشكلات زيستمحيطي شهر جديد پرديس وارائه راهكارهای مديریتی

محسن ملوندی

بررسي اثرات توسعه شهري بر فضاي سبز شهر تهران و ارائه راهكارهاي مديريتي

هومن بهمن پور

بررسی زیست محیطی و تعیین هزینه های خارجی ( اقتصادی بهداشتی )  شعله های روباز چاههای نفت در شهرستان اهواز و ارائه راهکارهای مدیریتی برای کاهش اثرات منفی و استفاده های اقتصادی

اشکان زاده دباغ

تاثيرات (فرصت ها و تهديدها )جهاني شدن برمحيط زيست

سید عظیم هاشمی

بررسی زیست محیطی کاربرد مونوریل در تهران

هدا نجفی

مدیریت نقش زنان در توسعه پایدار

آنیتا ریحانیان

بررسي روند اثرات توسعه شهري (جمعيت، منابع آلاينده، مصرف انرژي) بر آلودگي هواي تهران در 30 سال گذشته و تعيين‌راهبردهاي مديريتي (جمعيت، منابع آلاينده، مصرف انرژي) در آينده

مهدی قنبری

تدوين مديريت زيست محيطي اكوتوريسم در منطقه حفاظت شده جهان نما

مزدک دربیگی

تدوين الگوي مديريتي توسعه پايدار حمل و نقل در تهران بزرگ

مهری احمدی

بررسی آثار زیست محیطی ممنوعیت استقرار صنعت در شعاع 50 کیلومتر اصفهان و ارائه راهکارهائی به منظور افزایش فرصتها و کاهش تهدیدها

بهروز ستایش

تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محیط زیست برای نسل جوان کشور

عمران حیدری

مديريت ريسک زيست محيطي خطوط انتقال گاز (مطالعه موردي خط لوله گاز اتيلن در استان خوزستان)

ناهید محبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اقتباس از این سایت با ذکر منبع آزاد است